Od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 15 października do 31 października 2020 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Problemów Społecznych Gminy Kampinos na lata 2021-2030. Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: https://www.webankieta.pl/ankieta/565508/kampinos-strefa-spoleczna-mieszkancy.html

Deklaracja dostępności

Posted on

Category: Ogłoszenia
Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://opskampinos.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 29.12.2014 Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.02.2020 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na niezgodności i wyłączenia wymienionych poniżej:
W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się COVID – 19 oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa w Ośrodku Pomocy Społecznej: przed wejściem do urzędu – prosimy o zakrycie nosa i ust, po wejściu do urzędu – prosimy o zdezynfekowanie rąk, obsługiwana jest maksymalnie 1 osoba w miejscu do tego wyznaczonym, prosimy o zachowanie odległości pomiędzy osobami. Przypominamy, że wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać telefonicznie lub mailowo: tel. (22) 725 00 05 lub
Świetlica Środowiskowa w ramach zajęć własnych, również w tym roku, organizuje „Akcję Letnią” dla naszych dzieci. W ramach zajęć w placówce przewidujemy: szeroką gamę zajęć m.in. rekreacyjne, muzyczne, integracyjne, sportowe, plastyczne, profilaktyczne, taneczne, edukacyjne i warsztatowe. posiłek; materiały do zajęć; opiekę wychowawców; gry, konkursy i zabawy; inne atrakcje. Wzorem roku poprzedniego zajęcia będą trwały od godziny 8.00 do 16.00. Zorganizowane zostaną bloki tematyczne w miesiącu lipcu, w Świetlicy Środowiskowej „Dąb” w Kampinosie, w następującym terminie: