Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Dane kontaktowe:

Szkolna 2A, Kampinos 05 – 085
telefon: 22 725 00 05 w.12 i 14
e-mail: opieka@kampinos.pl

osoba do kontaktu: Anna Gruszecka

 • Masz problem z alkoholem lub narkotykami?
 • Podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby?
 • Jesteś uwikłany w przemoc domową?
 • Potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej lub osobistej?

Zapraszamy do korzystania BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów :

 • Doradcy rodzinnego
 • Terapeuty ds. uzależnień
 • Psychologa

Celem działalności konsultantów PIK jest:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
 • inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

Harmonogram pracy naszych specjalistów:


Specjalista Imię i nazwisko Dni i godziny pracy Gdzie przyjmuje

 

Doradca rodzinny Ewa Leszczyńska czwartek
godz. 8.00 – 13.00
OPS Kampinos
ul. Szkolna 2 A
Terapeuta ds. uzależnień Bartłomiej Pierożek poniedziałek
godz. 13.00 – 16.00
OPS Kampinos
ul. Szkolna 2 A
Psycholog Wioletta Karpiesiuk 2 czwartki w  miesiącu
godz. 11.00 – 17.00
Zespół Rekreacyjno –Sportowy
Kampinos A 30 A
(przy boisku)

Ważna informacja:

*Przed spotkaniem prosimy skontaktować się osobiście lub telefonicznie, w celu ustalenia terminu i godziny.

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do każdej osoby szukającej pomocy!