Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Dane kontaktowe:

Szkolna 2A, Kampinos 05 – 085
Telefon: 22 725 00 05 (w.12 i 14)
E-mail: opieka@kampinos.pl

Osoba do kontaktu: Anna Gruszecka

 • Masz problem z alkoholem lub narkotykami?
 • Podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby?
 • Jesteś uwikłany w przemoc domową?
 • Potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej lub osobistej?

Zapraszamy do korzystania BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów :

 • Doradcy rodzinnego
 • Terapeuty ds. uzależnień
 • Psychologa

Celem działalności konsultantów PIK jest:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie konsultacji, porad i wsparcia,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
 • inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy.

Nasi specjaliści:

Specjalista Dzień konsultacji
Miejsce spotkań
Doradca rodzinny Ewa Leszczyńska

Czwartek

Ul. Szkolna 2A

Terapeuta ds. uzależnień Aldona Szymańska

Poniedziałek

Ul. Szkolna 2A
Psycholog Mariola Przanowska Środa Ul. Szkolna 2 A

Ważna informacja:

Na konsultacje należy umówić się osobiście lub telefonicznie.

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do każdej osoby szukającej pomocy!