W ramach wspólnego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kampinos, a Gminą Błonie mieszkańcy w wieku 60 + będą mogli korzystać z usług w Dziennym Domu „Senior +” w Błoniu, przy ul. 3 Maja 10.

Dzienny Dom „Senior +”  jest miejscem, w którym seniorzy mogą nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy.

Placówka jest czynna godzinach 7.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku. Do dyspozycji pensjonariuszy jest pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).

Usługi, proponowane przez Dzienny Dom „Senior +”, skierowane są do osób starszych, niezaradnych w samodzielnej egzystencji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących chorób:

  • choroby Alzheimera
  • choroby Parkinsona
  • udar połowiczy
  • demencja
  • choroba serca
  • nadciśnienie
  • cukrzyca
  • schorzenia ortopedyczne.

Dane adresowe:

Dzienny Dom „Senior +”
ul. 3 Maja 10
05-870 Błonie
Tel. 792-377-339 Dzienny Dom „Senior +”
Tel. 669-051-570 dyrektor Agnieszka Kurach

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie,
kontakt telefoniczny: 22 725 00 05
lub mailowy: opieka@kampinos.pl