Kadra

  • Kierownik Ośrodka – mgr Beata Rutkowska
  • Główna Księgowa – mgr Joanna Jakubowska
  • Pracownik socjalny – mgr Krystyna Krzemińska
  • Pracownik socjalny – mgr Aleksandra Skotnicka
  • Pracownik socjalny – mgr Anna Gruszecka
  • Inspektor d/s świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Małgorzata Zagajewska