Warsztaty dla rodziców

Posted by Anna Gruszecka on  8 września 2019

Category: Ogłoszenia
Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza na „Warsztaty dla Rodziców”, które odbędą 19 września 2019 roku o godz. 8.15 (czwartek) w siedzibie Ośrodka. W trakcie warsztatów istnieje możliwość podjęcia tematów zasugerowanych przez zainteresowanych.
Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługuje świadczenie uzupełniające? Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które: – zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: – obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub – posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: 1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji

Informacja

Posted by Anna Gruszecka on  15 sierpnia 2019

Category: Ogłoszenia
W dniu 16.08.2019 roku (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze

Posted by admin on  9 maja 2019

Category: Ogłoszenia
Tags: , , ,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych. Pliki do pobrania: ogloszenie_o_naborze zal._1_oswiadczenie_dot_ochrony_danych_osobowych zal._2_oswiadczenie_niekaralnosc zal._3_zgoda_na_przetwazanie_danych_osobowych