Rodzina 500 +

Program Rodzina 500+ jest finansowym programem wsparcia rodzin.
Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na poprawę funkcjonowania
rodziny, ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku
świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez
względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2