Co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie organizuje „Dzień Seniora” – spotkanie integracyjne dla ponad 130 osób starszych z terenu całej gminy Kampinos.

Spotkanie, które stanowi już tradycję w naszej Gminie odbywa się każdego roku w październiku, w Kampinosie. Przewidziany jest zawsze szereg atrakcji przy muzyce wraz z poczęstunkiem.

Zależy nam, żeby zaplanowane działania przyczyniły się do zacieśnienia więzów między pokoleniami, aktywizowały i integrowały całą społeczność Gminy.