Co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie organizuje „Dzień Seniora” – spotkanie integracyjne dla ponad 120 osób starszych z terenu całej gminy Kampinos. Spotkanie, które stanowi już tradycję w naszej Gminie odbywa się w październiku w Kampinosie. Przewidziany jest zawsze szereg atrakcji przy muzyce wraz z poczęstunkiem. Zależy nam, żeby zaplanowane działania przyczyniły się do zacieśnienia więzów między pokoleniami, aktywizowały i integrowały.