KLUB „SENIOR+”

W miesiącu listopadzie 2021 r. Rada Gminy Kampinos podjęła uchwałę w zakresie utworzenia Klubu „Senior +” na terenie naszej gminy. Klub jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Swoją działalność rozpocznie w styczniu 2022 roku. Siedziba Klubu „Senior+” to budynek rekreacyjno – sportowy w Kampinosie A, 30A . Klub to miejsce spotkań osób 60+ już nieaktywnych zawodowo, chcących pozostać w aktywności i w atrakcyjny sposób zagospodarować swój wolny czas.

Wójt Gminy Kampinos – inicjator powstania Klubu i Ośrodek Pomocy Społecznej –organizator działalności Klubu, serdecznie zapraszają osoby 60 + zainteresowane różnymi formami integracji, utrzymaniem dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, które chcą wyjść z domu i spędzić czas w przyjaznym i atrakcyjnym miejscu, do uczestnictwa w zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie dokumentów m.in. deklaracji i zaakceptowanie regulaminu działalności Klubu. Zapisy już od 15 grudnia 2021 roku, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie,                                  ul. Szkolna 2a.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Regulamin Klubu Senior +

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZJĘCIACH KLUBU

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KLUBU

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba do kontaktu: Grażyna Staniszewska – Kierownik Klubu „Senior+”