Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 zwracam się do gorącym apelem, aby seniorzy i osoby o obniżonej odporności, w miarę możliwości unikały skupisk ludzi i miejsc podwyższonego ryzyka zakażeniem.

Unikanie miejsc publicznych oraz podwyższony poziom higieny osobistej mogą realnie zmniejszyć ryzyko zarażenia!!!

 Zachęcamy mieszkańców do monitorowania sytuacji seniorów oraz udzielanie im pomocy umożliwiającej unikanie ekspozycji na kontakt z wirusem. W przypadkach osób starszych i samotnych, które nie mogą skorzystać z pomocy najbliższych czy też sąsiadów – prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 22 725 00 05 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: opieka@kampinos.pl.

Zwracam się z prośbą do wszystkich podmiotów na terenie naszej gminy, których działalność związana jest zgromadzeniami ludzi, o bezwzględne przestrzeganie wytycznych w tym zakresie, a jeśli to możliwe rezygnację z takiej aktywności.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy wiele spraw załatwić można telefonicznie lub mailowo, bez konieczności osobistych wizyt.

Poniżej podajemy wszystkie niezbędne dane:

e-mail: urzad@kampinos.pl

ePuap: 2e556bmunw

Telefon: 22 725 00 40, numery wewnętrzne do Referatów:

  • Sekretariat: 211
  • Gospodarka Gruntami, Planowanie Przestrzenne i Rolnictwo: 214 i 222
  • Inwestycje i Gospodarka Komunalna: 228, 229 i 227
  • Podatki: 223
  • Księgowość: 225
  • USC 215
  • Zamówienia Publiczne: 224
  • Biuro Rady Gminy: 220
  • Zarządzanie Kryzysowe: 224
  • Organizacja kadr i obsługa oświaty: 219

 

Z poważaniem:

Monika Ciurzyńska

 

APEL !

You May Also Like