Wyższe kryteria obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej:776 zł (wzrost o  11%), dla osoby w rodzinie: 600 zł (wzrost o  14%). Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych: maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719 zł (wzrost o  11%), maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z

Ogłoszenie o naborze

Posted on

Category: Ogłoszenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” w Kampinosie  utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 2021 – 2025 Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie Ul. Szkolna 2 A 05 – 085 Kampinos tel. 22 725 00 05 1.Wymagania niezbędne Obywatelstwo polskie, Wykształcenie wyższe,  rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, Co najmniej  3 – letni staż pracy w pomocy społecznej. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Informacja

Posted on

Category: Ogłoszenia
W dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
W miesiącu listopadzie Rada Gminy Kampinos podjęła uchwałę w zakresie utworzenia Klubu Senior + na terenie naszej gminy. Klub jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Swoją działalność rozpocznie w styczniu 2022 roku. Siedziba Klubu to budynek rekreacyjno – sportowy w Kampinosie A, 30A . Klub to  miejsce spotkań osób 60+ już nieaktywnych zawodowo, chcących pozostać w aktywności i w atrakcyjny sposób zagospodarować swój wolny czas. Wójt Gminy Kampinos –

Ogłoszenie o naborze

Posted on

Category: Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Kampinosie  utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 2021 – 2025  Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie Ul. Szkolna 2 A 05 – 085 Kampinos tel. 22 725 00 05  Wymagania niezbędne Obywatelstwo polskie, Wykształcenie wyższe,  rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, Co najmniej  3 – letni staż pracy w pomocy społecznej. Posiadanie