Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, czy sportowych. Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu
Dzięki współpracy Wójta Gminy Kampinos z Fundacją Ronalda McDonalda, w dniu 11 listopada 2023 roku, na terenie gminy zostały zorganizowane badania profilaktyczne dotyczące zapobieganiu nowotworom. Badania były dedykowane dzieciom w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Udało się przebadać 65 dzieci. Nowotwory dziecięce znacznie różnią się od tych, które, występują u osób dorosłych. Objawy nowotworu u dziecka są często niecharakterystyczne i mogą występować, także w innych chorobach. Zmiany nowotworowe u dzieci mają bardzo dużą
„Dzień Seniora” to szczególne święto – ludzi starszych – którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Ta tradycja święta seniorów, ma bardzo długą historię w naszej gminie, bo sięga lat osiemdziesiątych co dokumentowane jest w kronice od 2003 r. Tegoroczna uroczystość odbyła się w czwartek 19 października 2023 roku. Rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kampinosie. Dalsza część spotkania miała miejsce we „Dworze pod Kasztanowcami”
W dniach od 24 września do 1 października 2023 r. odbył się wyjazd integracyjny seniorów z Gminy Kampinos do Krynicy Morskiej. Krynica to miasto położone na Mierzei Wiślanej między Zatoką Gdańską, a Zalewem Wiślanym. Warunki i nietypowość tego miasta sprawiają, że staje się ono wspaniałym miejscem do wypoczynku, szczególnie na jesieni. Bogactwo ptaków i roślin oraz duża zawartość jodu w powietrzu sprawia, że wypoczynek seniorów stał się wyjątkowo relaksacyjny. Było też wiele możliwości do zwiedzania