Punkt informacyjno-konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

 

Dane kontaktowe:

ul. Szkolna 2A, Kampinos 05 - 085
telefon: 22 725 00 05 w.12 i 14
e-mail:
opieka@kampinos.pl

osoba do kontaktu: Anna Gruszecka

 

 

 • Masz problem z alkoholem lub narkotykami?

 • Podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby?

 • Jesteś uwikłany w przemoc domową?

 • Potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej lub osobistej?

 

 

Zapraszamy do korzystania BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów :

 • Doradcy rodzinnego

 • Terapeuty ds. uzależnień

 • Psychologa

 

 

 

 

Celem działalności konsultantów PIK jest:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,

 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,

 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,

 • inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,

 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,

 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,

 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,

 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

 

 

 

Harmonogram pracy naszych specjalistów:

Specjalista

Imię i nazwisko

Dni i godziny pracy

Gdzie przyjmuje

 

Doradca rodzinny

Ewa

Leszczyńska

czwartek

 

godz.

8.00 – 13.00

 

OPS Kampinos

ul. Szkolna 2 A

Terapeuta ds. uzależnień

Bartłomiej Pierożek

poniedziałek

 

godz.

13.00 – 16.00

 

OPS Kampinos

ul. Szkolna 2 A

Psycholog

Wioletta Karpiesiuk

2 czwartki w  miesiącu

 

godz.

11.00 – 17.00

Zespół Rekreacyjno –Sportowy

Kampinos A 30 A

(przy boisku)

Ważna informacja:

 

*Przed spotkaniem prosimy skontaktować się osobiście lub telefonicznie, w celu ustalenia terminu i godziny.

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do każdej osoby szukającej pomocy!