dzień

Święto Seniorów w Kampinosie

„Dzień Seniora”

Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie organizuje „Dzień Seniora” - spotkanie integracyjne dla ponad 120 osób starszych z terenu całej gminy Kampinos.Spotkanie , które stanowi już tradycję w naszej Gminie odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kampinosie.Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Kampinosie o godzinie 11.00, a następnie przewidujemy szereg atrakcji zorganizowanych przy muzyce wraz z poczęstunkiem.