dożywianie

Dożywianie Dzieci w Szkole i Przedszkolu

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe,które do dożywiania wynosi netto:

  • w m-cu wrześniu 2015r. 684 zł .
  • od 1 października 2015r. 771 zł.

mogą korzystać z dożywiania (jeden posiłek)w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”tj. opłacania posiłku przez Ośrodek, po złożeniu wniosku i dokumentacji.Szczegółowe informacje w Ośrodku lub pod numerem tel. 22 7250005 (w 12).W szczególnie uzasadnionych sytuacjach kryterium może być podwyższone do kwoty 1028zł.