Rodzina 500+

INFORMACJA – świadczenie wychowawcze 500+

Od sierpnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na tzw. nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dla osób korzystających z programu "Rodzina 500+". Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego na dziecko będzie musiał złożyć każdy zainteresowany, nie tylko rodzice chcący dołączyć do tego programu, ale także ci, którzy już z niego korzystają.

Należy pamiętać, iż do nowego okresu zasiłkowego są nowe druki na świadczenie.

 

 

 

 

"Rodzina 500 plus" - Świadczenie wychowawcze

Program "Rodzina 500 plus" to 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200zł netto w przypadku wychowania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6000zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 roku.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku, co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. Świadczenie wychowawcze, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Świadczenie wychowawcze 500 zł. nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.