Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności rodzinne, psychologiczne i dotyczące problematyki uzależnień świadczone jest osobom i rodzinom mającym trudności życiowe
czy wymagającym pomocy lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo udzielane jest bez względu na dochód osoby/rodziny.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w panelu: Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.