Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. Wirus przenosi się: bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie

Warsztaty dla rodziców

Posted on

Category: Ogłoszenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w 2020 roku, w ramach „Warsztatów dla Rodziców”, które odbędzie się w dniu 12 marca o godz. 8.00 (czwartek) w siedzibie Ośrodka. Szczególnie zapraszamy nowe osoby, które są zainteresowane tematyką wychowania dzieci. W trakcie warsztatów istnieje możliwość podjęcia tematów zasugerowanych przez zainteresowanych.

Informacja

Posted on

Category: Ogłoszenia
Informujemy, że dniu 31 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie będzie czynny do godziny 12.00.                     Za utrudnienia przepraszamy.

Warsztaty dla rodziców

Posted on

Category: Ogłoszenia
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że kolejne „Warsztaty dla Rodziców” odbędą się po nowym roku.                    O szczegółowych terminach będziemy na bieżąco powiadamiać.
Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługuje świadczenie uzupełniające? Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które: – zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: – obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub – posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego