Wniosek o dodatek węglowy 2022 w wysokości 3000 zł będzie można składać do 30 listopada. Przyjmowanie wniosków ruszy jeszcze w sierpniu, w ciągu kilku dni, gdyż prezydent 11.08.2022 r. podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Kto może złożyć?

Wniosek o dopłatę do zakupu węgla może złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel (świadczenie w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe, niezależnie od ilości członków). Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co prawda, termin na złożenie deklaracji CEEB minął 30 czerwca, ale wciąż można to uzupełnić.

Narzędziem do weryfikacji, czy wnioskodawca spełnia warunki do uzyskania dodatku węglowego, ma być dostęp gmin do danych zawartych właśnie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dlatego przyznawanie dodatku węglowego ma się odbywać bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku węglowego?

Wypełnienie wniosku nie będzie trudne. Wystarczy podać imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz numer telefonu lub adres mailowy. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, w którym należy podać dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotyczącą źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Ważne

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego dodatek 3000 zł przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

 O terminie dostępnych druków na dodatek węglowy będziemy informować na bieżąco.

WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY – informacja dla mieszkańców

You May Also Like