Ważne informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC komunikacyjnego.

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів - страхування автоцивільної відповідальності.

Zielona_Karta_PIU_A4_UA

Zielona_Karta_PIU_A4_PL
Ważne informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące OC

You May Also Like