Od 26 kwietnia 2021 r. Świetlica Środowiskowa „Lipa” w Łazach zaprasza Dzieci na zajęcia

Informujemy, iż od dnia 26 kwietnia 2021 roku zapraszamy dzieci na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej „Lipa” w Łazach, w godz. 12.00 – 18.00.

Przypominamy, że ze względu na nadal trwającą sytuację epidemiczną obowiązuje rygor sanitarny. Kadra Świetlicy dołoży wszelkich starań, aby dzieci przebywające na zajęciach świetlicowych czuły się bezpiecznie i komfortowo.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z ważnymi wytycznymi:

 Wytyczne dla Rodziców/Opiekunów przyprowadzających dziecko do Świetlicy:

 1. Do Świetlicy mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Osoby dorosłe, które przyprowadzają/odbierają dzieci, również muszą być zdrowe.
 3. Jeżeli w domu, dziecka przebywa osoba na kwarantannie bądź w izolacji, wówczas takiego dziecka nie wolno przyprowadzać do Świetlicy.
 4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Świetlicy mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i rodziców.
 5. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
 6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe i dzieci przed wejściem do Świetlicy.
 7. Rodzic ma obowiązek przekazać pracownikom Świetlicy informację o stanie zdrowia dziecka.
 8. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów do Świetlicy.
 9. Przed przyprowadzeniem dziecka do Świetlicy należy zmierzyć mu temperaturę – temperatura podwyższona wyklucza przyjęcie dziecka do Świetlicy.
 10. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom Świetlicy szybki kontakt w razie potrzeby.
 11. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie pracownikom Świetlicy
 12. Informacje o dziecku będą przekazywane również telefonicznie.

  Bardzo ważne – chore dzieci muszą zostać w domach.   Chrońmy siebie nawzajem!

 

Świetlica Środowiskowa w Łazach zaprasza na zajęcia!!!

You May Also Like