Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lepsze jutro – szkolenia wolontariuszy wspierających osoby chorujące na chorobę Alzhaimera oraz inne choroby otępienne” realizowanym przez Fundację „Humanum Est”

W ramach projektu planowane jest profesjonalne szkolenie (warsztaty i wykłady) wolontariuszy z zakresu świadczenia osobom starszym usług opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących na chorobę Alzheimera oraz inne choroby otępienne i lekkie zaburzenia psychiczne.

Szkolenia, warsztaty dla wolontariuszy będą obejmowały wykłady i warsztaty w wymiarze 5 oraz 25 godzin dla każdego uczestnika. Tematyka będzie obejmowała edukację praktycznej opieki osób starszych w środowiskach domowych.

Wykłady będą dotyczyły aspektów związanych z zapewnieniem opieki osobom starszym w tym osobom chorującym na chorobę Alzheimera oraz inne choroby otępienne i lekkie zaburzenia psychiczne, kontaktów podopiecznego z otoczeniem takich jak: umiejętność zachęcania do aktywności fizycznej i intelektualnej, sprawnego wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

Zajęcia warsztatowe będą dotyczyły zaspokajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznego takich jak: wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przygotowywania posiłków według diety zaleconej przez lekarza oraz karmienie podopiecznego, profesjonalnej opieki higienicznej, zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym odpowiednie dawkowanie laków, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących stanu zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).

Wszystkie działania będą odbywały się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przewidywany termin rozpoczęcia działań to sierpień/ wrzesień 2021r.

Zapisów i dodatkowych informacji na temat projektu udzielają Agnieszka Tempczyk i Magdalena Bartosik (22) 733 72 51.

„Lepsze jutro – szkolenia wolontariuszy wspierających osoby chorujące na chorobę Alzhaimera oraz inne choroby otępienne”

You May Also Like