Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie w 2022 roku będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Kampinos. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

    • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400zł. (dodatek zwykły) lub 500 zł (podwyższony) przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych/miesiąc,
    • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł. (dodatek zwykły) lub 750 zł (podwyższony) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł. (dodatek zwykły) lub 1062,50 zł (podwyższony) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł. (dodatek zwykły) lub  1437,50 zł. (podwyższony) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. Dodatek podwyższony uzależniony jest od źródła ogrzewania i przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wpis taki można uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos w pok. nr 2.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. to wypłata dodatku będzie realizowana w 2022 roku jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Poniżej zamieszczamy wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy krok po kroku:

Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy_pdf

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy

 

Informacja nt. dodatku osłonowego

You May Also Like