Szanowni Państwo.

Napływ uchodźców z Ukrainy, spowodowany przez wojnę stawia przed naszym krajem szereg wyzwań o charakterze humanitarnym. Z dużym podziwem obserwujemy, jak Polacy bezinteresownie wspierają Państwo w udzielaniu schronienia poszkodowanym konfliktem. Mając na uwadze, że również mieszkańcy gminy Kampinos włączają się aktywnie w te działania informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie w godzinach pracy Ośrodka świadczy pomoc informacyjną w zakresie sposobu załatwiania niezbędnych formalności związanych z pobytem uchodźców.

Jednocześnie informujemy, iż OPS czyni starania w zakresie możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego. Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. 22 725 00 05

Informacja

You May Also Like