Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku można będzie składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024r. Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym i będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gdy przeciętny miesięczny dochód przekroczy wyżej wymienione kryteria dochodowe, bon będzie przyznawany, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego bonu będzie wynosić 20 złotych. W przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego będzie niższa niż 20 zł, bon ten nie będzie przysługiwał.
Wysokość bonu energetycznego będzie wynosić:

 • 300,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 400,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 500,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 600,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r. (albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do CEEB po raz pierwszy), bon energetyczny będzie wyższy i wyniesie:

 • 600,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 800,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 1000,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 1200,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

Wnioski będzie można składać od 1.08.2024r. do 30.09.2024 r. w formie:

 • elektronicznej – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • przez aplikację mObywatel, jeśli minister do spraw informatyzacji umożliwi złożenie takiego wniosku,
 • tradycyjnej (papierowej) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2a, 05-085 Kampinos w pokoju numer 2.

Informację o przyznaniu bonu energetycznego wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku lub odbierze osobiście w sytuacji, gdy we wniosku nie podano adresu mailowego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 725 00 05 wew 13.

Bon energetyczny

You May Also Like