Rodziny i sąsiadów osób starszych prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualne potrzeby Seniorów. Pomóżmy zapłacić rachunki przez internet, znaleźć właściwy numer telefonu lub sprawdzić terminy spraw do załatwienia. Obecnie najważniejsze jest pozostanie w domach i unikanie sytuacji w których może dojść do zakażenia!

W przypadkach osób starszych i samotnych, które nie mogą skorzystać z pomocy  najbliższych czy też sąsiadów – prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 22 725 00 05 lub za pośrednictwem poczty email: opieka@kampinos.pl.

Na terenie gminy nie stwierdzono dotychczas przypadku koronawirusa. Podejmując racjonalne decyzje, unikając wizyt w miejscach publicznych, ograniczając kontakty międzyludzkie możemy skuteczniej zapobiegać zachorowaniom i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Proszę więc o zachowanie wszelkiej ostrożności i stosowanie się do zaleceń odpowiednich służb.

Proszę o udostępnianie niniejszego komunikatu.

 

Wójt Gminy

/-/ Monika Ciurzyńska

 

Apel o pozostanie w domach seniorów z terenu Gminy Kampinos

You May Also Like