Podsumowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

W dniu 4 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programu PAI, realizowanego w Gminie Kampinos w okresie od maja do czerwca 2016 r. Projekt PAI służył przeciwdziałaniu bezrobociu, poprawie aktywizacji i integracji, a jednym z jego partnerów był Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie. Ściśle współpracowano z Urzędem Gminy w Kampinosie, który odegrał rolę we współdziałaniu wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Program Aktywizacja i Integracja - czyli PAI

 Od maja do czerwca 2016 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Błoniu, wspólnie realizują projekt PAI.

Program Aktywizacja i Integracja ( PAI ), to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Program „Rodzina 500 plus”

Od 1 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie  - będzie  można  składać  wnioski  o  świadczenie  wychowawcze  wynikające  z  ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.             Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3  miesięcy tj.  od1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.    Na pierwsze i jedyne dziecko o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie decydowało kryterium dochodowe:

Karta Dużej Rodziny w Kampinosie

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 13 listopada 2015 roku, przyjęto Program działań na rzecz poprawy rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos – Kartę Dużej Rodziny.Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kampinos, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.Karta uprawnia do:

  • 50% zniżki w opłacie za korzystanie z zajęć świadczonych przez Przedszkole Gminne w Kampinosie w godzinach ponad ministerialnych

oraz

„Dzień Seniora”

Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie organizuje „Dzień Seniora” - spotkanie integracyjne dla ponad 120 osób starszych z terenu całej gminy Kampinos.Spotkanie , które stanowi już tradycję w naszej Gminie odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kampinosie.Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Kampinosie o godzinie 11.00, a następnie przewidujemy szereg atrakcji zorganizowanych przy muzyce wraz z poczęstunkiem. 

Wycieczka do Łęczycy

W piękny piątek 20 września, odbyła się wycieczka do Kłodawy i Łęczycy. Wyjazd integracyjny przeznaczony był dla osób w wieku 55+. Trasę turystyczną rozpoczęliśmy od zwiedzania Kopalni Soli w Kłodawie. Zwiedziliśmy olbrzymie komory i korytarze po wydobyciu soli, z wieloma pamiątkami i posągami solnymi. Zjazd 600 metrów przy dużej prędkości pod powierzchnię ziemi dla wielu pozostanie życiowym rekordem i bardzo ciekawym doświadczeniem.

Dożywianie Dzieci w Szkole i Przedszkolu

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe,które do dożywiania wynosi netto:

  • w m-cu wrześniu 2015r. 684 zł .
  • od 1 października 2015r. 771 zł.

mogą korzystać z dożywiania (jeden posiłek)w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”tj. opłacania posiłku przez Ośrodek, po złożeniu wniosku i dokumentacji.Szczegółowe informacje w Ośrodku lub pod numerem tel. 22 7250005 (w 12).W szczególnie uzasadnionych sytuacjach kryterium może być podwyższone do kwoty 1028zł. 

Strony